Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( nazywane również „RODO”)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zdanowskiego 15,  21-400 Łuków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie jest Pani Joanna Zarzycka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnione osoby i Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, stosownie do kategorii archiwalnej.


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.


8. Udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy o którą się Pan/Pani ubiega. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.