Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Jednostka organizacyjna powiatu łukowskiego, powołana do realizacji zadań własnych powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi z dziedziny pomocy społecznej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ul. Broniewskiego 20/26

21-400 Łuków

tel/fax: 25 798-99-18

www.pcpr.lukow.pl